måndag 28 december 2009

Solcellstrender under 2009
Vad har varit de viktigaste solcellstrenderna under 2009?
Nätupplagan av Greentechmedia gör ett försök att beskriva detta på följande sätt:

1. Sjunkande priser
Sjunkande priser på upp till 50% har noterats och många tillverkare har fått skära ned.

2. Minskade nyetableringar
P g a den ekonomiska krisen har flera nyetableringar lagts på is.

3. Outsourcing av tillverkning
Outsourcing av tillverkning har skett av bl a BP Solar, SunPower and Evergreen Solar.

4. Obamas stimulanspaket
Mycket har blivit utlovat men få har fått del av detta paket i USA.

5. Tyskland är räddaren i nöden
I Tyskland finns bra stimulanspaket som räddar efterfrågan och nyinstallationen är stor.

6. Installation av solceller på spekulation
Uppköp av halvfärdiga anläggningar som sedan görs klart för att säljas senare. Det gjorde First Solar för att skapa efterfrågan för sina egna solceller när de köpte projekt från OptiSolar.

7. Solcellsintegrering i byggmaterial förutspås bli en växande marknad
Där har inte mycket skett ännu men det kan bli en jättehit!

8. Kina och Indien kan bli nästa jättemarknad
Indien har satt upp ett mål på att installera 20 GWatt till 2020! Kina erbjuder olika stimulanspaket också.

9. Gas. och elbolag i USA vill äga solkraftproduktion
En ny lag i USA ger 30% investeringskattreduktion för de företag som äger sin egen solkraftproduktion.

10. Gör solenergi enklare för konsumenterna
Trenden att göra det enklare att skaffa egna solceller ökar i andra länder.

Ovanstående 10 trender gäller internationellt och delvis i Sverige.

Något som absolut måste nämnas är de solcellsdrivna laddstationer som Toyota skall bygga i staden Toyota City i Aichiprovinsen (i Japan) som har köpt idén och ska bygga 21 stationer på 11 platser i kommunen. I april nästa år ska det hela rulla igång, rapporterar den japanska nyhetssajten Tech On.
Solcellerna får en effekt på 1,9 kW. Elen från solcellerna lagras i stora batterier som har en lagringskapacitet på 8,4 kWh.
Laddningsstationerna är också uppkopplade mot elnätet och stationens energiomvandlare har en effekt på 3,2 kW. Detta enligt Ny teknik.

I Sverige så har ett investeringsbidrag för solceller införts som bekant.
Enligt Ny Teknik så uppger Miljörapporten att antalet nya arbetstillfällen i den svenska solenergibranschen är ca 1000.
Följande exempel anges:
Solkraftverk som drivs av solspeglar och Stirlingmotorer byggs på två ställen i Sverige – i Åmål av företaget Cleanergy och i Sibbhult i Skåne av företaget Ripasso.

I Järfälla norr om Stockholm arbetar företaget M idsummer med sina tunnfilmssolceller och i Gällivare utökar Gällivare Photovoltaic sin produktionskapacitet av solpaneler.

Det som saknas i Sverige är ordentliga stimulansåtgärder för solenergi och vindenergi och inte att motverka och försvåra för sol och vind som nu delvis sker. Det jag tänker på är förslaget om lag om nettomätning av el och den orättfärdiga straffbeskattningen av vindkraft.


Jag hoppas nu att regeringen tänker om och att nästa år ger bättre förutsättningar för solenergi. (och vindkraft:-)


tisdag 15 december 2009

Trender inom solcellsindustrin

Just nu kan man notera att flera storföretag satsar på grön teknik. Bl a elektronikkoncernen Panasonic ska minska verksamheten inom hemelektronik och satsa mer på produkter för grön energi. I ett omställningsprogram som ska vara genomfört 2012 kommer Panasonic att investera 7 miljarder kronor i teknik för solceller och energilagring i hemmen.

Vidare kan man notera att mycket forskning och utveckling läggs på att få billigare solceller med hög verkningsgrad som t ex amerikanska Solarmer Energy säger sig ha ha slagit ett nytt världsrekord i verkningsgrad. Företagets polymersolceller har uppnått en verkningsgrad på 7,6 procent i labb.

Sammantaget med både redovisade framsteg i verkningsgrad och pris samt en stor satsning från stora företag ger vid handen att vi som gillar solenergi och ser framtiden i el från solceller går en solig framtid till mötes:-)

MatsRG
Tänk på miljön

lördag 28 november 2009

Solceller som en direkt väg till utveckling och välstånd

Senaste numret av Sveriges Natur har ett reportage från Bangladesh där man har installerat solceller för att hjälpa fattiga människor att ersätta dyr fotogen och ved med solenergi.

Artikeln heter "Vägen till ett ljusare liv" och ingår i temat HELA KLOTET *

För miljoner människor i Bangladesh har kvällen hittills varit detsamma som mörker. Nu har en kvarts miljon små solelsystem installerats. Kunderna är främst kvinnor och det är också de som tillverkar delar av systemen, skriver Sveriges Natur.

Det är Dipal Barua och företaget Grameen Shakti som har försett en miljon fattiga människor på landsbygden i Bangladesh med elström från solceller. Han fick det alternativa Nobelpriset för sitt arbete med förnybar energi år 2007.

Här är en film som ger lite bakgrundsinformation om 2008 Ashden Award-priset som han också vann:
Det är väldigt skönt och glädjande att se att det finns människor som verkligen sprider ljus och värme i världen!
MatsRG
Tänk på miljönonsdag 18 november 2009

Ny svensk hybridsolfångare

Nu har en ny svensk hybridsolfångare från Solarus utvecklats. Niclas Stenlund som är VD i Norrtäljeföretaget säger enligt Nyteknik, att deras solfångare ger ett lägre kilowattpris än konkurrenternas.
Produkten är dock inte prissatt ännu så om den blir billigare än Absolicon X10 återstår att se.
Det är väldigt roligt att det nu finns två svenska hybridsystem att välja på!
Båda solfångarna använder den sk PVT (PhotoVoltaic-Thermal)-tekniken som genererar både elström och värme.

Fakta Solarus (hämtat från Solarus hemsida)
Solarus has developed a top-notch yet price competitive hybrid solar panel that gives you both electricity and heat. With one square meter of Solarus hybrid panel, you get 136W of power and 500W of heat.

Vad motsvarande effekt blir från Absolicon får jag till följande utifrån deras datablad:
X10 6 m med elproducerande yta 4,9 m2 ger Pmax 550W --> 112 W
Med X10 18 m med elproducerande yta 15,7 m2 ger Pmax 1750 W --> 112 W
Lite data från en installation i Madrid för Absilicon ser ut så här:


Det skall bli spännande att se om Solarus kan komma ut på världsmarknaden de med!

MatsRG
Tänk på miljön


fredag 13 november 2009

Solbränsle framtidens energikälla

Det är ingen brist på el utan det är brist på bränsle för att driva våra bilar och vårta transportsystem. Det var budskapet då Stenbjörn Styring talade vid invigningen av Sala Heby solcellsanläggning. Han höll också i konferensen om Solbränsle som arrangerades i Sigtuna den 1-5 november.
Fakta om konferensen
Källa:Uppsala Universitet

Bränslen som produceras direkt från solenergi, antingen genom naturens fotosyntes eller på helt konstgjord väg, har fått ett nytt samlingsnamn: solbränslen. Den 1-5 november arrangerar Uppsala universitets konsortium för artificiell fotosyntes en internationell konferens som samlar en stor del av världens experter inom området.

För att täcka framtidens energibehov och komma ifrån användningen av fossila bränslen är det nödvändigt att utveckla metoder för att producera bränslen från förnybara energikällor och outtömliga råvaror. Den rikaste energikälla vi har är solenergin. Varje timme träffas jorden av lika mycket energi från solen som världen använder under ett år, men ett problem med solenergin är att den är svår att lagra effektivt. Om solenergin kan omsättas direkt till ett bränsle, som går att lagra, är slaget till stor del vunnet. Ett bränsle gjort direkt från solenergi och vatten kallas för ett "solar fuel" eller solbränsle på svenska. Råvaran är viktig - avsikten är att använda rent vatten som utgångsämne.

Solbränsleforskningen är ett nytt, interdisciplinärt forskningsområde som snabbt har växt fram under de senaste åren i takt med en ökad medvetenhet om växande energibehov och klimatförändringar. Konsortiet för artificiell fotosyntes, som har sin bas vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, har forskat kring solbränsleframställning sedan 1994. Under de femton år som gått sedan projektet startade har ett rikt och mångfacetterat forskningsprojekt vuxit fram. Sedan 2006 bedriver man denna forskning vid den nybildade institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap. Man kombinerar synteskemi med laserspektroskopi, genetisk modifiering av alger, biokemiska studier av växter och ultrasnabb femtokemi. Konsortiet har rönt betydande framgångar med sin målinriktade forskning både nationellt och internationellt.

Det spännande med detta bränsle är att det skulle kunna rädda vår energiförsörjning i framtiden.
Ann Magnusson som är forskare på Uppsala Universitet tror enligt teknik360 att det mycket snart kommer ut något slags solbränsle på marknaden! Det är jättespännande så håll ögon och ögon öppna efter mer information i detta ämne!


MatsRG
Tänk på miljön

måndag 2 november 2009

Ändra den föreslagna lagen om nettomätning av el

Följande insändare har jag i dag skickat in till UNT:

Ändra den föreslagna lagen om nettomätning av el

Jag heter Mats Andersson och planerar att producera min egen el. Jag vet att många fler vill göra det.
Därför begär jag att regeringen inför lagstadgad rätt till nettomätning snarast och snabbt ändrar det lagförslag man just tagit fram.
Nettomätning är det enklaste sättet att låta privatpersoner få ersättning för den extra el man gör en solig dag eller när det blåser som mest.
En lag om nettomätning kostar inte staten något men den ger egen els producenten en rättighet gentemot de monopolföretag som äger elnätet där man bor. Annars är man som elabonnent helt i händerna på elnätsbolagens goda vilja.
Utan nettomätning försvårar regeringen utvecklingen av egen el och alternativ småskalig elproduktion.
Jag är också förvånad över förslaget om att jag - om jag levererar några kWh mer än jag konsumerar under ett år - ska behandlas som stor elproducent och betala årsavgift enligt samma taxa som en stor elproducent. Jag skänker gärna bort mitt nettoöverskott, men vill slippa straffavgift för att jag gör lite extra el åt alla andra.
Jag hoppas ni lyssnar på är egen utredare Lennart Söder och de små elnätsbolagen runtom i landet och agerar snabbt för en ny lag med rätt till nettomätning.
Jag gör min egen el för att göra en insats i klimatfrågan.
Jag ber er att inte försvåra det arbetet.

Mvh

Mats Andersson

Vattenfall elnät fick ett liknande brev.

MatsRG

Tänk på miljön

söndag 25 oktober 2009

Ny rekordhög verkningsgrad i solceller

Sharp har utvecklat tillverkningstekniken för solceller och höjt verkningsgraden till rekordnivå.
Genom en kombination av tre lager ljuskänsliga material har Sharp fått fram en teknik för att masstillverka solceller i med verkningsgraden 35,8 procent. Det är den högsta nivån i världen, hävdar företaget enligt Ny Teknik.

Det är ju strålande för oss anhängare av solceller eftersom det innebär att det finns stora möjligheter för små solcellsladdare till ex vis min iphone.
Dessutom så kanske priset för solceller per kW sjunker vilket gynnar de liksom jag själv väntar på bidrag för att installera solceller. Har man riktigt stor tur så kanske det går att sälja elöverskottet enligt det nya förslag som regeringen kommer med som innebär att de särskilda abonnemangen för att mata in el på nätet (inmatningsabonnemang) försvinner och det blir enklare att få tillstånd att koppla upp sig på elnätet.
Däremot får abonnenterna fortfarande betala för timmätning. Det blir inte heller något system med nettodebitering, det vill säga att kunden betalar mellanskillnaden av det han eller hon köpt och sålt.
Läs mer i Lagrådsremissen och även på Ny Teknik.tisdag 20 oktober 2009

Grattis AbsoliconInstallation i Marbella, 120 m2 på Centro Forestal Sueco.
Fotograf: Fransisco Fernadez

Jag riktar ett stort grattis till Absolicon somf ått installera sina egenutvecklade hybridsolfångare på det anrika rehabcentret CFS, Centro Forestal Sueco. Det rapporterar Ny teknik i dag.


tisdag 6 oktober 2009

Solel i Sala invigd

I går invigdes den största markanlagda solcellsinstallationen i Sverige. Undertecknad som andelsdelägare samt SR och UNT och övriga andelsägare och intresserade bevakade evenemanget. Installationen har en yta på 375 m2 vilken kommer att ge en årlig energiproduktion på hushållsel till 20 lägenheter.
Här är några bilder från den högtidliga invigningen:
Snart kan man följa energiproduktioner ut på elnätet från internet också vilket jag återkommer till!

måndag 28 september 2009

Invigning av Sveriges största markanlagda solelanläggning
Jag är andelsägare i denna anläggning och kommer att närvara vid invigningen.

Välkomna ni med!

MatsRG

Tänk på miljön

onsdag 16 september 2009

Billigare solceller med nanoteknik

Nu finns en prototyp till nästa generations solcellsmodul. Den har tagits fram av svenska forskare och ska förse byggnader med energi. Men priset måste pressas ytterligare för att tekniken ska kunna hävda sig på marknaden.
Forskare vid Ångströmlaboratoriet, KTH och Swerea-IVF samarbetar nu för att pressa kostnaderna ytterligare.
Allt detta enligt Ny Teknik.

Vad jag och andra som inte fått något solcellsbidrag nu kan hoppas på är att priserna på solceller sjunker ytterligare och att det kanske finns nanosolceller redan nästa år?tisdag 8 september 2009

Inget solcellsbidrag


Det blev inget solcellsbidrag för mig!
Det stod klart i går då jag på direkt fråga till Länsstyrelsen i Uppsala län, fick beskedet att min ansökan som var nr 4 inte skulle få något bidrag.
Pengarna räckte inte ända fram...
Trist, trist men ansökan ligger kvar tills nästa års fördelning av pengar i alla fall. Då ligger jag på plats nr 2. Hur mycket pengar som nr 1 vill ha vet jag dock inte så vi får väl se...

För att trösta mig funderar jag på att gå med i Solel i Sala och Heby och köpa en andel i den ekonomiska föreningen.MatsRG
Tänk på miljön

fredag 4 september 2009

Solcellspengar fördelade

Nu har energistyrelsen fördelat alla solcellspengar till länen enligt Ny teknik.

Så här fördelas pengarna mellan landets län:

Län Ram
Stockholm 8.343.169 kr
Uppsala 991.509 kr
Södermanland 1.388.899 kr
Östergötland 810.065 kr
Jönköping 12.044.841 kr
Kronoberg 572.126 kr
Kalmar 617.932 kr
Gotland 249.218 kr
Blekinge 236.706 kr
Skåne 7.197.523 kr
Halland 2.758.167 kr
Västra Götaland 4.527.561 kr
Värmland 1.485.572 kr
Örebro 1.146.405 kr

Som synes får Uppsala län 991 509 kr och där har det inkommit 4 st ansökningar och jag är en av dem.
Det borde innebära att jag har en god chans.
- Vi tar itu med det här så fort det är möjligt, säger Anders Blomqvist på länsstyrelsen i Uppsalas bostadsfunktion, enligt Ny Teknik.
Då ser jag fram emot ett positivt besked alldeles snart:-)


MatsRG

Tänk på miljön

tisdag 1 september 2009

Solcellsgardiner


Vad gör man när solen skiner och inga solceller finns på taket ännu?
Jo då kan man sätta upp solcellgardiner från Astrid Krogh berättar Ny teknik.

Astrid Krogh udtaler: ”Gardinet har helt banebrydende kvaliteter, som udover at være højtekno-logisk avanceret, genintroducerer sanselighed, stoflighed og det velvære, som følger med netop gardinet som tekstil.”

Lite mer information om hennes projekt finns här:

Project details


Year: 2009


The mordern curtain is green


Materials: Polymer solar cells,
Risø DTU


Energy: When optimal sunlight SunTiles can produce ca. 35W

Kan man köpa dessa gardiner i Sverige? Inte ännu så vitt jag vet. Om någon vet var de kan köpas så berätta det gärna!


MatsRG
Tänk på miljön

söndag 30 augusti 2009

Snart besked om solcellsbidrag

Nu är det snart dags för att få ett besked från Länsstyrelsen om jag får något bidrag för en solcellsinstallation eller ej!

Under tiden kan jag tipsa om föreningen för Svensk Solenergi. De har mycket bra information på sin hemsida. Bland annat denna:

Läs den under tiden Länsstyrelsen funderar.lördag 22 augusti 2009

Solceller på Eco now

En rapport från Eco now 2009. På plats fanns Johan Ehrenberg från egen el och representanter från Absolicon på plats. Utanför kunde ett litet vertikalt vindkraftverk från egen El beskådas.
Jag lyssnade på Johan Ehrenbergs kortföredrag om egen El och passade på att fråga vad han trodde om eventuella prissänkningar på solceller.Han tyckte att Ny tekniks skriverier om prisras, inte stämde med verkligheten och bedömde att en mer realistisk sänkning kunde bli ca 5-10 % i konsumentled.
Motivet var att marknaden inte är fullt fungerande. Tyskland och Spanien har en subventionerad marknad med betalning för överskottsel vilket vi inte har här i Sverige.

Det återstår att se om och när mitt bidrag för solceller kommer...


onsdag 19 augusti 2009

Eco now Kistamässan 20-22 augusti 2009

Missa inte Eco now på Kistamässan 20-22 augusti 2009
Där visas bl a solceller, miljöbilar och en mängd andra saker inom miljöområdet.
Se även VA.se och Entreprenörsbloggen som skriver positivt om hållbart entreprenörskap.

Bland utställarna finns bl a EgenEL som visar och berättar om soleller.

måndag 17 augusti 2009

Nu rasar priset på solceller

Nu kan vi förvänta oss lägre priser på solceller. Det beror på följande faktorer:

1. Dels så rasar priset på kisel enligt Ny Teknik.
Detta p g a det har tillkommit nya tillverakre i Kina och en minskad efterfrågan.
2. Dels så har lagren ökat p g a minskad efterfrågan enligt samma tidning.
Norska Rec anges som exempel och de har haft sin svenska fabrik stängd i sommar. Nu snart öppnar de igen.

Dessa båda skäl gör rimligen att mina och andras solceller borde bli billigare snart:-)

Fakta solcellsproducenter

De två största solcellstillverkarna i världen är tyska Q-cell och kinesiska Suntech.
Fem av de större finns i Kina och på Taiwan: Suntech, Motech, Yingli, JA Solar och Ningbo.

Marknadsutsikter
MatsRG
Tänk på miljön

fredag 14 augusti 2009

Anbudsutvärdering solceller

Nu har jag fått besked från alla anbudsgivare.
Läget är att Ekosol, Egenel och Deson lämnat in offerter och är med i utvärderingen.
Switchpower har ingen partner för installation hos privatkunder.
Gridcon har inte tid nu men kan återkomma senare.
Solarlab hänvisar till Gridcon.


Nu kan utvärderingsarbetet med anbuden börja i full skala!
Efter det är det bara att invänta Länsstyrelsen beslut.


tisdag 11 augusti 2009

Ny fabrik för svenskutvecklade solceller i Tyskland

I Ny teknik kan man läsa att Solibro via Q-cell startar ytterligare en fabrik i Tyskland.
Det låter ju bra. Då får man hoppas att Gridcon kan offerera en installation av sådana solceller.

I morgon skall jag fråga de som inte ännu skickat in några offerter om de vill vara med.
Lite hänsyn kan jag ju ta till semestertider...
MatsRG
Keep the environment green

onsdag 5 augusti 2009

Fördelning av Solcellstödet

Jag fick i dag av min kontaktperson på Länsstyrelsen i Uppsala Län veta att Energimyndigheten, som administrerar stödet, har fått in ansökningar på 65 mkr i hela landet och att det överskrider de pengar som regeringen avsatt (50 mkr). ( Det visste jag ju sen tidigare.)

Energimyndigheten kommer efter augusti månad att fördela pengar till landets länsstyrelser. Man funderar alltså just nu på hur man ska fördela pengarna.

Under tiden funderar jag på vilket leverantör som är bäst av de som hittills inkommit med offerter.


MatsRG
Keep the environment green

lördag 1 augusti 2009

Fler vill satsa på Solceller

Intresset för att satsa på solenergi börjar bli stort i Västra Götaland. Sen den 1 juli i år går det att söka statligt stöd för att installera nätanslutna solcellssystem. Hittills har 24 ansökningar från länet kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt SR
Fler vill satsa på solceller. Foto:Lex van Lieshout/Scanpix


Hur många som kommit in till Uppsala län får vi reda på nästa vecka förhoppningsvis då handläggarna kommit tillbaka från semestern.
På måndag hoppas jag få in svar på mina offertförfrågningar på solcellsinstallation som jag skickat ut för två veckor sedan.
En offert har jag redan fått.
Det skall bli spännande!


MatsRG
Keep the environment green

lördag 18 juli 2009

Anbudsinfordran för solceller ivägsända

Nu har jag bestämt mig för att skicka ut anbudsinfordran på solceller till 5 stycken leverantörer.

EgenEl
Deson
Solarlab
Gridcon
Switchpower
Ekosol fick också en förfrågan

En förutsättning för genomförandet är givetvis att bidrag från Energimyndigheten erhålles.
Nu är det bara att avvakta svaren :-)
MatsRG
Keep the environment green

fredag 17 juli 2009

Varför söker så få solcellsbidrag i Uppsala Län?

I dagens UNT tycker man att intresset för att söka solcellsbidrag är svalt! Läs själva:

I Uppsala har än så länge bara tre ansökningar om bidrag för att installera solceller kommit in till länsstyrelsen.
De tre ansökningar som inkommit till länsstyrelsen i Uppsala rör två villor och en förskola.
Totalt ansöks om 2,3 miljoner kronor. Anders Blomqvist från länsstyrelsen vet inte vad det kan bero på att få ansökt just här.
- Vi hoppas att stödet ska utnyttjas i högre grad. Men det är inte så överraskande att vi inte fått in fler ännu. Det har bara gått fjorton dagar och allt tar sin tid, säger han och tillägger att det här i varje fall är en början.
Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor i stöd per år fram till 2011. Men redan nu har ansökningar för dubbla värdet kommit in till landets länsstyrelser.

Färklaringen är kasnke att då pengarna som anslagits redan är slut så kanske det dämpar fortsatt sökande.
Ser man på länsstyrelsen hemsida så ser man ingen information om bidraget. Den är uppdaterad Senast uppdaterad 2009-03-26.
Jag har skickat e-post och frågat om det är någon idé att söka bidrag nu när det inte finns några pengar kvar.
Vi får se om det kommer några svar ty handläggarna är på semester....
På energimyndigheten fick jag svar och de rekommenderar att jag söker då bidragen ännu ej är fördelade och att jag sen avvaktar med investeringen till jag fått besked.
Ok det blir nästa steg:-)
MatsRG
Keep the environment green

tisdag 14 juli 2009

Katastrof för nytt solcellsbidrag- Pengarna räcker inte!

Redan efter 1 vecka har ansökningar för 100 miljoner kronor inkommit till det nya solcellsbidraget och det är 50 miljoner avsatta. detta enligt SvD i dagens nätutgåva.

" Efter den första veckans ansökningar till landets länsstyrelser kan Energimyndigheten konstatera att det nya stödet blivit en succé. Redan nu har det kommit in över hundra ansökningar om stöd för sammanlagt 100 miljoner kronor."


Det är väl ingen succé utan snarare en katstrof när pengarna tar slut på en gång.
Vad skall jag göra nu som inte hunnit undersöka marknaden klart och ej bestämt mig än för typ av solcell och leverantör?
Jag tycker det känns väldigt dumt att införa ett bidrag som förmodligen ej några privatpersoner hinner ansöka om att få.
Vad gör regering och länsstyrelsen åt detta?
Jag vill inte investera i solceller utan någon form av bidrag som stimulans och avvaktar nu närmare besked.

söndag 12 juli 2009

Vilka kan leverera solceller?

Nu börjar läget klarna över vilka som kan leverera och installera solceller. Jag har haft kontakt med Deson/Naps, Egen El/ Solarit, Switchpower/GPS och Gridcon/Solibro.
Jag jobbar nu med ett förfrågningsunderlag som bygger på det som energimyndigheten rekommenderar i sitt projekteringsverktyg.

Så här ser mitt tak ut:


Målsättningen är att göra klart förfrågningsunderlaget denna vecka.
MatsRG
Keep the environment green

måndag 6 juli 2009

Ansökningsblankett statligt stöd till solceller tillgänglig nu


Ansökningsblankett för statligt stöd till solceller finns nu tillgänglig på energimyndighetens hemsida.
Jag har läst igenom den ett antal gånger nu och det är inga konstigheter. Man måste söka bidrag inom 6 månader från det man startat arbetet om man är privtperson.

I morse ringde också Vattenfall Eldistributions koordinator för mindre solkraftanläggningar och förklarade ordnigen i processen.
Mycket bra!
Nästa steg är att välja leverantör av solceller och installlation.
Frågan är om jag skall installera solvärme också eller nöja mig med solceller i ett första steg?
Jag avvaktar först vad Gridcon säger om sitt system med solceller från Solibro så får jag se sen.

På energimyndighetens hemsida finns ett projekteringsverktyg att använda för jobbet.
Den skall jag studera nu :-)

söndag 5 juli 2009

Installation av solceller-En installatör funnen

Jag studerade på nätet vilka Akademiska hus anlitat för installation av sin anläggning på Ultuna.
Det är Gridcon AB i Norrköping. De har ett fint erbjudande som man kan läsa om på deras hemsida.
Jag har sänt dem en förfrågan...

Kul eller hur?

Mats

onsdag 1 juli 2009

SVT-inslag om solceller

Titta på detta program om solceller:
Solcellsstödet försenat

Bidrag till solceller

Stödet kommer att kunna sökas då föreskrifterna träder i kraft, vilket sker den dag de kommer från trycket, senast måndag den 6 juli.

Förordningen om statligt stöd till solceller träder i kraft idag den 1 juli.

Stödet kommer att kunna sökas då föreskrifterna träder i kraft, vilket sker den dag de kommer från trycket, senast måndag den 6 juli.

Energimyndighetens hemsida kommer att uppdateras med senaste information.

Från Energimyndighetens hemsida.


Publicerad: 2009-07-01
Senast ändrad: 2009-07-01

tisdag 30 juni 2009

Soldrivet flygplan


I ny teknik kan man läsa följande om ett solcelldrivet flygplan "Flygplanet som ska flyga med energi från solceller visades vid middagstid på fredagen för en stor publik i Zürich.

Flygplanet Solar Impulse har efter fem års utveckling blivit klart att visa upp för en bredare publik. Nästa år är det meningen att det ska göra sina första testflygningar.Går försöken bra är det meningen att planet ska flyga upp till 36 timmar, och 2012 hoppas projektledningen att planet ska kunna genomföra en jordenruntflygning.

Planet är 63,4 meter mellan vingspetsarna och täckt av 11628 solceller. Solcellerna driver fyra elmotorer på 10 hkr vardera med propellrar på 3,5 meters diameter. I motorgondolerna finns även litiumbatterier som ger ström vid nattflygningar.

Planet väger 1600 kg och lyfter vid en hastighet på 35 km/h. Hastigheten i luften beräknas till 70 km/h.

Planet har utvecklats av teknikkonsulten Altran med stöd av olika sponsorer."

Artikeln kommer från Ny Teknik och man kan också läsa om den på
GreenBeat i dag på nätet där denna tjusiga bild är hämtad:-)
MatsRG

Installation av solceller-kontakt med Vattenfall Eldistribution

I morgon kan man ansöka om bidrag för solceller. Det skall bli spännande och sse om blnaketteran är färdiga på Länssyrelsen respektive energimyndigheten då!
Jag har startat min process i dag genom att kontakta min eldistributör, Vattenfall Eldistribution, genom att fylla i ett kontaktformulär på deras hemsida.
Så här skrev jag kl 09.13 i dag:

Hej Vattenfall eldistribution!

Med anledning av att "Regeringen har beslutat om ett nytt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, dvs. såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner." så har jag för avsikt att installera solceller samt koppla in dem på nätet. Jag har några frågor:
1. Kommer min elmätare att dra ifrån den el jag själv producerar, dvs jag vill att ni garanterar att jag ej debiteras för egenel.
2. Skall jag iaktaga några speciella försiktighetsåtgärder eller annat innan inkoppling sker?

Min anläggningsid är :
735999100057549920

Återkom snarast med besked eftersom i morgon 1/7 drar jag igång med projektteringen och ansökningsarbetet till Länsstyrelsen!

Mvh
Mats Andersson


Nu skall det bli spännande och se vad som händer!

torsdag 18 juni 2009

EgenEl

Nu har EgenEl-katalogen kommit ut. Du beställer den enklast genom att maila till egenel@etc.se.
Den beskriver en mängd olika sätt att utnyttja sol och vind för att producera egen el. Det är, enligt min bedömning, marknadens bästa översikt på hur man producerar egen el.
En direktlänk finner du här Egenel

Vad som saknas är en förteckning över kunniga hantverkare som är skickliga på egenelprodukter.

tisdag 16 juni 2009

Vi vill producera egen el

Svenskarna vill producera sin egen el läser vi i
Nyteknik

Det stämmer precis med min uppfattning.

Det visar en enkät som elkraftbolaget Fortum gjort. Undersökningen visar att 9 av 10 tillfrågade är positiva till att producera och sälja egen energi.
8 av 10 skulle köpa solceller och placera på taket om de såldes på ställen som till exempel Ikea, Bauhaus och K-Rauta och var lätta att installera.
7 av 10 anser också att det borde vara standard med såväl solceller/vindkraftsverk på taket som laddstolpar framför husen när man bygger nya flerfamiljshus.
Intresset är relativt jämt fördelat mellan olika åldersgrupper och kön. Fler villaägare än boende i flerfamiljshus vill bli elproducenter.
- Priset kommer att bli avgörande för utvecklingen, säger Marie Fossum som är ansvarig för affärsutveckling på Fortum.
- Det är som med luftvärmepumpar: ser man att man kommer att tjäna på investeringen inom rimlig tid slår man till, annars blir det inte av.
Undersökningen genomfördes i maj 2009 och är baserad på svaren från ett slumpmässigt urval av 1 017 svenskar mellan 18 och 80 år.

Skojigt att det är så många som tycker så här!

Mats

måndag 15 juni 2009

Civilingenjör med inriktning solcellsteknik

Är du intresserad av solceller och solenergi? Från och med hösten 2009 kan du läsa på Linköpings universitet till civilingenjör med inriktning/fördjupning på solceller och lysdioder. Läs mer om programmet på civilingenjör med solcellinrktning

Här kommer lite fakta om solceller hämtat från energimyndigheten.

Fakta om solceller

Solstrålar som bryter genom moln.
Foto: Per Westergård

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp.

Den idag vanligaste typen av solcell, kiselsolcellen, tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel, vilket är samma material som används inom mikroelektroniken. Kiselskivorna är cirka 10x10 cm stora och bara några tiondels millimeter tjocka. Ett nät av tunna metallkontakter täcker ett par procent av cellens framsida, dvs. den sida av cellen som exponeras för solljus. Cellens baksida är helt täckt av ett metallskikt. När solljuset faller på cellen skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram och baksida, vilket i sin tur gör att man kan få ut en ström av elektroner om man kopplar en ledning mellan framsidans och baksidans metallkontakter. Genom att låta elektronerna gå genom en elektrisk apparat, t.ex. en lampa eller en radio, på sin väg tillbaka till solcellen kan man dra nytta av den producerade strömmen.

Den elektriska spänningen från en enda solcell är bara en dryg halv volt. Solceller säljs därför sällan en och en. I allmänhet är ungefär 36 celler seriekopplade i en väderskyddad och stadig enhet som kallas solcellsmodul. Modulens framsida utgörs av en skiva av härdat glas som skyddar cellerna mot slitage. Runt glasskivans kant sitter en ram som oftast är gjord av aluminium. Många tillverkare garanterar 25 års livslängd på modulerna.

För att producera så mycket som el som möjligt ska solcellerna såklart få så mycket solljus som möjligt. En anläggning på 1 kW som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige ca 850 kWh per år och tar upp en yta av drygt 8 m².

lördag 13 juni 2009

Nytt investeringsstöd för solceller

Äntligen har Regeringen beslutat att införa investeringsstöd för solceller11 juni 2009

Nytt investeringsstöd för solceller

I dag, 11 juni, har regeringen beslutat om ett nytt stöd för installation av solceller. Stödet på upp till 60 procent av investeringskostnaden riktas till företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Syftet är att öka andelen solenergi i Sverige och skapa fler jobb.

- Stödet till solceller på offentliga byggnader har varit mycket framgångsrikt och bidragit till att vi har många bra solcellsinstallationer med hög profil i Sverige. Nu tar vi nästa steg och inför ett generellt stöd till alla företag, organisationer och inte minst miljöengagerade privatpersoner som vill installera solceller, säger näringsminister Maud Olofsson.