torsdag 30 december 2010

Elcertifikat inget för mikroproducenter

Jag har jobbat lite med hanteringen av elcertifikat och har nu fått igång mitt konto på Svenska Kraftnät. Där såg jag att det inte kom in någon produktion och likadant var det på de timmätningar som kom från Vattenfall. Eftersom min elmätare kan läsa av bruttoproduktionen så var jag lite förvånad och hade trott att även den skulle redovisas. Jag har haft en skriftväxling via mail och slutligen i dag per telefon med Vattenfalls expert och tvingats inse faktum.

Nätägaren behöver bara enligt gällande lag mäta och redovisa den nettoproduktion som går ut i nätet vid min anslutningspunkt. Det kostar då mig ingenting. Det blir i och för sig det bästa för mig eftersom reglerna är som de är. Skall jag även redovisa min bruttoproduktion måste det ske med en annan godkänd mätare direkt vid växelriktaren.

När det gått ett år så kan jag se hur mycket nettoproduktionen är och sen bedöma om det är värt att införa bruttomätning. Det pågår också diskussioner om hur mikroproducenter skall kunna få elcertifikat på ett enklare sätt som kanske kan ge något så småningom. Elmarknaden skall inte bara gynna de största producenterna av kärnkraft.

God slut 2010 och Gott Nytt År 2011
önskar