fredag 21 oktober 2011

Försämrade bidragsregler för solceller

Regeringen har nu bestämt reglerna för solcellsbidrag för 2012. Det blir en väsentlig försämring från att ha fått 60% av kostnaden får man nu bara 45%. Detta kan in någon mån kompenseras av att solcellerna blivit billigare men det gäller inte fullt ut. Kostnad för växelriktare och arbete har ju inte minskat. Du kan läsa hela författningen här SFS 2011:1027 ”om ändring i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller”
På det här sättet så lär vi knappast gå om Italien i mängden installerad solcellseffekt i alla fall.
Det är bra att reglerna är fastställda så nu kan jag vänta in beskedet från Länsstyrelsen i Dalarna gällande min sommarstuga:-)

Soliga hösthälsningar,