måndag 28 december 2009

Solcellstrender under 2009
Vad har varit de viktigaste solcellstrenderna under 2009?
Nätupplagan av Greentechmedia gör ett försök att beskriva detta på följande sätt:

1. Sjunkande priser
Sjunkande priser på upp till 50% har noterats och många tillverkare har fått skära ned.

2. Minskade nyetableringar
P g a den ekonomiska krisen har flera nyetableringar lagts på is.

3. Outsourcing av tillverkning
Outsourcing av tillverkning har skett av bl a BP Solar, SunPower and Evergreen Solar.

4. Obamas stimulanspaket
Mycket har blivit utlovat men få har fått del av detta paket i USA.

5. Tyskland är räddaren i nöden
I Tyskland finns bra stimulanspaket som räddar efterfrågan och nyinstallationen är stor.

6. Installation av solceller på spekulation
Uppköp av halvfärdiga anläggningar som sedan görs klart för att säljas senare. Det gjorde First Solar för att skapa efterfrågan för sina egna solceller när de köpte projekt från OptiSolar.

7. Solcellsintegrering i byggmaterial förutspås bli en växande marknad
Där har inte mycket skett ännu men det kan bli en jättehit!

8. Kina och Indien kan bli nästa jättemarknad
Indien har satt upp ett mål på att installera 20 GWatt till 2020! Kina erbjuder olika stimulanspaket också.

9. Gas. och elbolag i USA vill äga solkraftproduktion
En ny lag i USA ger 30% investeringskattreduktion för de företag som äger sin egen solkraftproduktion.

10. Gör solenergi enklare för konsumenterna
Trenden att göra det enklare att skaffa egna solceller ökar i andra länder.

Ovanstående 10 trender gäller internationellt och delvis i Sverige.

Något som absolut måste nämnas är de solcellsdrivna laddstationer som Toyota skall bygga i staden Toyota City i Aichiprovinsen (i Japan) som har köpt idén och ska bygga 21 stationer på 11 platser i kommunen. I april nästa år ska det hela rulla igång, rapporterar den japanska nyhetssajten Tech On.
Solcellerna får en effekt på 1,9 kW. Elen från solcellerna lagras i stora batterier som har en lagringskapacitet på 8,4 kWh.
Laddningsstationerna är också uppkopplade mot elnätet och stationens energiomvandlare har en effekt på 3,2 kW. Detta enligt Ny teknik.

I Sverige så har ett investeringsbidrag för solceller införts som bekant.
Enligt Ny Teknik så uppger Miljörapporten att antalet nya arbetstillfällen i den svenska solenergibranschen är ca 1000.
Följande exempel anges:
Solkraftverk som drivs av solspeglar och Stirlingmotorer byggs på två ställen i Sverige – i Åmål av företaget Cleanergy och i Sibbhult i Skåne av företaget Ripasso.

I Järfälla norr om Stockholm arbetar företaget M idsummer med sina tunnfilmssolceller och i Gällivare utökar Gällivare Photovoltaic sin produktionskapacitet av solpaneler.

Det som saknas i Sverige är ordentliga stimulansåtgärder för solenergi och vindenergi och inte att motverka och försvåra för sol och vind som nu delvis sker. Det jag tänker på är förslaget om lag om nettomätning av el och den orättfärdiga straffbeskattningen av vindkraft.


Jag hoppas nu att regeringen tänker om och att nästa år ger bättre förutsättningar för solenergi. (och vindkraft:-)


tisdag 15 december 2009

Trender inom solcellsindustrin

Just nu kan man notera att flera storföretag satsar på grön teknik. Bl a elektronikkoncernen Panasonic ska minska verksamheten inom hemelektronik och satsa mer på produkter för grön energi. I ett omställningsprogram som ska vara genomfört 2012 kommer Panasonic att investera 7 miljarder kronor i teknik för solceller och energilagring i hemmen.

Vidare kan man notera att mycket forskning och utveckling läggs på att få billigare solceller med hög verkningsgrad som t ex amerikanska Solarmer Energy säger sig ha ha slagit ett nytt världsrekord i verkningsgrad. Företagets polymersolceller har uppnått en verkningsgrad på 7,6 procent i labb.

Sammantaget med både redovisade framsteg i verkningsgrad och pris samt en stor satsning från stora företag ger vid handen att vi som gillar solenergi och ser framtiden i el från solceller går en solig framtid till mötes:-)

MatsRG
Tänk på miljön