fredag 9 mars 2012

Solig satsning i södra Uppsala

Det var med stor glädje jag tog del av UNTs artikel den 9/3 om en satsning på solenergi i de södra delarna av Uppsala län. En grupp har bildats och där ingår Knivsta kommun, Sigtuna kommun, omställningsgrupperna i Sigtuna och Knivsta samt Sala-Heby Energi AB.

Man skall inledningsvis ha ett antal informationsmöten och menar att solenergin är det enda säkra och hållbara energialternativet för framtiden!

Man kan dock konstatera att det behövs mer pengar i Sverige till utveckling och produktion av solceller och därtill hörande teknik om vi skall dra nytta av den positiva synergieffekten av övergången till framtidssäker energiförsörjning m a p nya arbetstillfällen i Sverige.

Vilken fin kombination, soliga hållbara jobb för en fin framtid :-)
fredag 2 mars 2012

Februari månads solelproduktion

Jag noterade precis att kl 08.05 "tändes" mina solpaneler och en liten topp på 11 W noterades. Det ser ut att bli ett antal härliga soleldagar nu framöver!

Under februari producerades 19,6 kWh och det är ju lika mycket mer än förra året då hela taket var täckt av ett tjockt lager snö och ingen el kunde produceras.
I går var det en bra soleldag och 6,2 kWh producerades.
Jag har ett antal stora tallar som skuggar vilket framgår av bilden nedan.