tisdag 30 juni 2009

Soldrivet flygplan


I ny teknik kan man läsa följande om ett solcelldrivet flygplan "Flygplanet som ska flyga med energi från solceller visades vid middagstid på fredagen för en stor publik i Zürich.

Flygplanet Solar Impulse har efter fem års utveckling blivit klart att visa upp för en bredare publik. Nästa år är det meningen att det ska göra sina första testflygningar.Går försöken bra är det meningen att planet ska flyga upp till 36 timmar, och 2012 hoppas projektledningen att planet ska kunna genomföra en jordenruntflygning.

Planet är 63,4 meter mellan vingspetsarna och täckt av 11628 solceller. Solcellerna driver fyra elmotorer på 10 hkr vardera med propellrar på 3,5 meters diameter. I motorgondolerna finns även litiumbatterier som ger ström vid nattflygningar.

Planet väger 1600 kg och lyfter vid en hastighet på 35 km/h. Hastigheten i luften beräknas till 70 km/h.

Planet har utvecklats av teknikkonsulten Altran med stöd av olika sponsorer."

Artikeln kommer från Ny Teknik och man kan också läsa om den på
GreenBeat i dag på nätet där denna tjusiga bild är hämtad:-)
MatsRG

Installation av solceller-kontakt med Vattenfall Eldistribution

I morgon kan man ansöka om bidrag för solceller. Det skall bli spännande och sse om blnaketteran är färdiga på Länssyrelsen respektive energimyndigheten då!
Jag har startat min process i dag genom att kontakta min eldistributör, Vattenfall Eldistribution, genom att fylla i ett kontaktformulär på deras hemsida.
Så här skrev jag kl 09.13 i dag:

Hej Vattenfall eldistribution!

Med anledning av att "Regeringen har beslutat om ett nytt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, dvs. såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner." så har jag för avsikt att installera solceller samt koppla in dem på nätet. Jag har några frågor:
1. Kommer min elmätare att dra ifrån den el jag själv producerar, dvs jag vill att ni garanterar att jag ej debiteras för egenel.
2. Skall jag iaktaga några speciella försiktighetsåtgärder eller annat innan inkoppling sker?

Min anläggningsid är :
735999100057549920

Återkom snarast med besked eftersom i morgon 1/7 drar jag igång med projektteringen och ansökningsarbetet till Länsstyrelsen!

Mvh
Mats Andersson


Nu skall det bli spännande och se vad som händer!

torsdag 18 juni 2009

EgenEl

Nu har EgenEl-katalogen kommit ut. Du beställer den enklast genom att maila till egenel@etc.se.
Den beskriver en mängd olika sätt att utnyttja sol och vind för att producera egen el. Det är, enligt min bedömning, marknadens bästa översikt på hur man producerar egen el.
En direktlänk finner du här Egenel

Vad som saknas är en förteckning över kunniga hantverkare som är skickliga på egenelprodukter.

tisdag 16 juni 2009

Vi vill producera egen el

Svenskarna vill producera sin egen el läser vi i
Nyteknik

Det stämmer precis med min uppfattning.

Det visar en enkät som elkraftbolaget Fortum gjort. Undersökningen visar att 9 av 10 tillfrågade är positiva till att producera och sälja egen energi.
8 av 10 skulle köpa solceller och placera på taket om de såldes på ställen som till exempel Ikea, Bauhaus och K-Rauta och var lätta att installera.
7 av 10 anser också att det borde vara standard med såväl solceller/vindkraftsverk på taket som laddstolpar framför husen när man bygger nya flerfamiljshus.
Intresset är relativt jämt fördelat mellan olika åldersgrupper och kön. Fler villaägare än boende i flerfamiljshus vill bli elproducenter.
- Priset kommer att bli avgörande för utvecklingen, säger Marie Fossum som är ansvarig för affärsutveckling på Fortum.
- Det är som med luftvärmepumpar: ser man att man kommer att tjäna på investeringen inom rimlig tid slår man till, annars blir det inte av.
Undersökningen genomfördes i maj 2009 och är baserad på svaren från ett slumpmässigt urval av 1 017 svenskar mellan 18 och 80 år.

Skojigt att det är så många som tycker så här!

Mats

måndag 15 juni 2009

Civilingenjör med inriktning solcellsteknik

Är du intresserad av solceller och solenergi? Från och med hösten 2009 kan du läsa på Linköpings universitet till civilingenjör med inriktning/fördjupning på solceller och lysdioder. Läs mer om programmet på civilingenjör med solcellinrktning

Här kommer lite fakta om solceller hämtat från energimyndigheten.

Fakta om solceller

Solstrålar som bryter genom moln.
Foto: Per Westergård

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp.

Den idag vanligaste typen av solcell, kiselsolcellen, tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel, vilket är samma material som används inom mikroelektroniken. Kiselskivorna är cirka 10x10 cm stora och bara några tiondels millimeter tjocka. Ett nät av tunna metallkontakter täcker ett par procent av cellens framsida, dvs. den sida av cellen som exponeras för solljus. Cellens baksida är helt täckt av ett metallskikt. När solljuset faller på cellen skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram och baksida, vilket i sin tur gör att man kan få ut en ström av elektroner om man kopplar en ledning mellan framsidans och baksidans metallkontakter. Genom att låta elektronerna gå genom en elektrisk apparat, t.ex. en lampa eller en radio, på sin väg tillbaka till solcellen kan man dra nytta av den producerade strömmen.

Den elektriska spänningen från en enda solcell är bara en dryg halv volt. Solceller säljs därför sällan en och en. I allmänhet är ungefär 36 celler seriekopplade i en väderskyddad och stadig enhet som kallas solcellsmodul. Modulens framsida utgörs av en skiva av härdat glas som skyddar cellerna mot slitage. Runt glasskivans kant sitter en ram som oftast är gjord av aluminium. Många tillverkare garanterar 25 års livslängd på modulerna.

För att producera så mycket som el som möjligt ska solcellerna såklart få så mycket solljus som möjligt. En anläggning på 1 kW som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige ca 850 kWh per år och tar upp en yta av drygt 8 m².

lördag 13 juni 2009

Nytt investeringsstöd för solceller

Äntligen har Regeringen beslutat att införa investeringsstöd för solceller11 juni 2009

Nytt investeringsstöd för solceller

I dag, 11 juni, har regeringen beslutat om ett nytt stöd för installation av solceller. Stödet på upp till 60 procent av investeringskostnaden riktas till företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Syftet är att öka andelen solenergi i Sverige och skapa fler jobb.

- Stödet till solceller på offentliga byggnader har varit mycket framgångsrikt och bidragit till att vi har många bra solcellsinstallationer med hög profil i Sverige. Nu tar vi nästa steg och inför ett generellt stöd till alla företag, organisationer och inte minst miljöengagerade privatpersoner som vill installera solceller, säger näringsminister Maud Olofsson.