söndag 24 oktober 2010

Solkraftsanläggningen är nu drifttagen

Nu är min solkraftanläggning drifttagen. Det var en förväxlad + och - tåt som gjorde att bara en växelriktare fungerade men nu är båda igång.Nu kommer min solel om än i liten skala motverka den globala klimatförsämringen.

Nästa steg är nu att skicka en fakturan till länsstyrelsen för att få solcellsbidraget utbetalt.
Det skall bli kul!

onsdag 20 oktober 2010

Installation av solkraftsanläggningen är klar

I måndags så genomfördes planenligt montage och installation av min solkraftsanläggning av Solarit.

Nu har jag 2,75 kW i toppeffekt installerad.

Under det regniga vädret i går så producerades ingenting. Det berodde på att likströmsbrytarna från solpanelerna stod i läga av. Men nu står de i läge på och i dag onsdag så har det producerats 108 Wh.

Det är ju inte så mycket och kan inte bidraga till framtidens elvägar men lite gör det för min egen förbrukning:-)


Jag har inlett förhandlingar med Bixia om att sälja min överskottsel från de kommande soliga dagarna till dem.

Jag har också ansökt om att bli registrerad som innehavare av elcertifikat hos energistyrelsen men ännu inte hört något från dem.


Några bilder från installationen av solpanelerna ser du här nedanför.

Lite enklare kan det bi kanske redan nästa år med nya lättare och flexiblare solceller gjord på 3Ms nya polymerfilm.MatsRG