söndag 25 oktober 2009

Ny rekordhög verkningsgrad i solceller

Sharp har utvecklat tillverkningstekniken för solceller och höjt verkningsgraden till rekordnivå.
Genom en kombination av tre lager ljuskänsliga material har Sharp fått fram en teknik för att masstillverka solceller i med verkningsgraden 35,8 procent. Det är den högsta nivån i världen, hävdar företaget enligt Ny Teknik.

Det är ju strålande för oss anhängare av solceller eftersom det innebär att det finns stora möjligheter för små solcellsladdare till ex vis min iphone.
Dessutom så kanske priset för solceller per kW sjunker vilket gynnar de liksom jag själv väntar på bidrag för att installera solceller. Har man riktigt stor tur så kanske det går att sälja elöverskottet enligt det nya förslag som regeringen kommer med som innebär att de särskilda abonnemangen för att mata in el på nätet (inmatningsabonnemang) försvinner och det blir enklare att få tillstånd att koppla upp sig på elnätet.
Däremot får abonnenterna fortfarande betala för timmätning. Det blir inte heller något system med nettodebitering, det vill säga att kunden betalar mellanskillnaden av det han eller hon köpt och sålt.
Läs mer i Lagrådsremissen och även på Ny Teknik.tisdag 20 oktober 2009

Grattis AbsoliconInstallation i Marbella, 120 m2 på Centro Forestal Sueco.
Fotograf: Fransisco Fernadez

Jag riktar ett stort grattis till Absolicon somf ått installera sina egenutvecklade hybridsolfångare på det anrika rehabcentret CFS, Centro Forestal Sueco. Det rapporterar Ny teknik i dag.


tisdag 6 oktober 2009

Solel i Sala invigd

I går invigdes den största markanlagda solcellsinstallationen i Sverige. Undertecknad som andelsdelägare samt SR och UNT och övriga andelsägare och intresserade bevakade evenemanget. Installationen har en yta på 375 m2 vilken kommer att ge en årlig energiproduktion på hushållsel till 20 lägenheter.
Här är några bilder från den högtidliga invigningen:
Snart kan man följa energiproduktioner ut på elnätet från internet också vilket jag återkommer till!