lördag 28 november 2009

Solceller som en direkt väg till utveckling och välstånd

Senaste numret av Sveriges Natur har ett reportage från Bangladesh där man har installerat solceller för att hjälpa fattiga människor att ersätta dyr fotogen och ved med solenergi.

Artikeln heter "Vägen till ett ljusare liv" och ingår i temat HELA KLOTET *

För miljoner människor i Bangladesh har kvällen hittills varit detsamma som mörker. Nu har en kvarts miljon små solelsystem installerats. Kunderna är främst kvinnor och det är också de som tillverkar delar av systemen, skriver Sveriges Natur.

Det är Dipal Barua och företaget Grameen Shakti som har försett en miljon fattiga människor på landsbygden i Bangladesh med elström från solceller. Han fick det alternativa Nobelpriset för sitt arbete med förnybar energi år 2007.

Här är en film som ger lite bakgrundsinformation om 2008 Ashden Award-priset som han också vann:
Det är väldigt skönt och glädjande att se att det finns människor som verkligen sprider ljus och värme i världen!
MatsRG
Tänk på miljönonsdag 18 november 2009

Ny svensk hybridsolfångare

Nu har en ny svensk hybridsolfångare från Solarus utvecklats. Niclas Stenlund som är VD i Norrtäljeföretaget säger enligt Nyteknik, att deras solfångare ger ett lägre kilowattpris än konkurrenternas.
Produkten är dock inte prissatt ännu så om den blir billigare än Absolicon X10 återstår att se.
Det är väldigt roligt att det nu finns två svenska hybridsystem att välja på!
Båda solfångarna använder den sk PVT (PhotoVoltaic-Thermal)-tekniken som genererar både elström och värme.

Fakta Solarus (hämtat från Solarus hemsida)
Solarus has developed a top-notch yet price competitive hybrid solar panel that gives you both electricity and heat. With one square meter of Solarus hybrid panel, you get 136W of power and 500W of heat.

Vad motsvarande effekt blir från Absolicon får jag till följande utifrån deras datablad:
X10 6 m med elproducerande yta 4,9 m2 ger Pmax 550W --> 112 W
Med X10 18 m med elproducerande yta 15,7 m2 ger Pmax 1750 W --> 112 W
Lite data från en installation i Madrid för Absilicon ser ut så här:


Det skall bli spännande att se om Solarus kan komma ut på världsmarknaden de med!

MatsRG
Tänk på miljön


fredag 13 november 2009

Solbränsle framtidens energikälla

Det är ingen brist på el utan det är brist på bränsle för att driva våra bilar och vårta transportsystem. Det var budskapet då Stenbjörn Styring talade vid invigningen av Sala Heby solcellsanläggning. Han höll också i konferensen om Solbränsle som arrangerades i Sigtuna den 1-5 november.
Fakta om konferensen
Källa:Uppsala Universitet

Bränslen som produceras direkt från solenergi, antingen genom naturens fotosyntes eller på helt konstgjord väg, har fått ett nytt samlingsnamn: solbränslen. Den 1-5 november arrangerar Uppsala universitets konsortium för artificiell fotosyntes en internationell konferens som samlar en stor del av världens experter inom området.

För att täcka framtidens energibehov och komma ifrån användningen av fossila bränslen är det nödvändigt att utveckla metoder för att producera bränslen från förnybara energikällor och outtömliga råvaror. Den rikaste energikälla vi har är solenergin. Varje timme träffas jorden av lika mycket energi från solen som världen använder under ett år, men ett problem med solenergin är att den är svår att lagra effektivt. Om solenergin kan omsättas direkt till ett bränsle, som går att lagra, är slaget till stor del vunnet. Ett bränsle gjort direkt från solenergi och vatten kallas för ett "solar fuel" eller solbränsle på svenska. Råvaran är viktig - avsikten är att använda rent vatten som utgångsämne.

Solbränsleforskningen är ett nytt, interdisciplinärt forskningsområde som snabbt har växt fram under de senaste åren i takt med en ökad medvetenhet om växande energibehov och klimatförändringar. Konsortiet för artificiell fotosyntes, som har sin bas vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, har forskat kring solbränsleframställning sedan 1994. Under de femton år som gått sedan projektet startade har ett rikt och mångfacetterat forskningsprojekt vuxit fram. Sedan 2006 bedriver man denna forskning vid den nybildade institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap. Man kombinerar synteskemi med laserspektroskopi, genetisk modifiering av alger, biokemiska studier av växter och ultrasnabb femtokemi. Konsortiet har rönt betydande framgångar med sin målinriktade forskning både nationellt och internationellt.

Det spännande med detta bränsle är att det skulle kunna rädda vår energiförsörjning i framtiden.
Ann Magnusson som är forskare på Uppsala Universitet tror enligt teknik360 att det mycket snart kommer ut något slags solbränsle på marknaden! Det är jättespännande så håll ögon och ögon öppna efter mer information i detta ämne!


MatsRG
Tänk på miljön

måndag 2 november 2009

Ändra den föreslagna lagen om nettomätning av el

Följande insändare har jag i dag skickat in till UNT:

Ändra den föreslagna lagen om nettomätning av el

Jag heter Mats Andersson och planerar att producera min egen el. Jag vet att många fler vill göra det.
Därför begär jag att regeringen inför lagstadgad rätt till nettomätning snarast och snabbt ändrar det lagförslag man just tagit fram.
Nettomätning är det enklaste sättet att låta privatpersoner få ersättning för den extra el man gör en solig dag eller när det blåser som mest.
En lag om nettomätning kostar inte staten något men den ger egen els producenten en rättighet gentemot de monopolföretag som äger elnätet där man bor. Annars är man som elabonnent helt i händerna på elnätsbolagens goda vilja.
Utan nettomätning försvårar regeringen utvecklingen av egen el och alternativ småskalig elproduktion.
Jag är också förvånad över förslaget om att jag - om jag levererar några kWh mer än jag konsumerar under ett år - ska behandlas som stor elproducent och betala årsavgift enligt samma taxa som en stor elproducent. Jag skänker gärna bort mitt nettoöverskott, men vill slippa straffavgift för att jag gör lite extra el åt alla andra.
Jag hoppas ni lyssnar på är egen utredare Lennart Söder och de små elnätsbolagen runtom i landet och agerar snabbt för en ny lag med rätt till nettomätning.
Jag gör min egen el för att göra en insats i klimatfrågan.
Jag ber er att inte försvåra det arbetet.

Mvh

Mats Andersson

Vattenfall elnät fick ett liknande brev.

MatsRG

Tänk på miljön