fredag 13 november 2009

Solbränsle framtidens energikälla

Det är ingen brist på el utan det är brist på bränsle för att driva våra bilar och vårta transportsystem. Det var budskapet då Stenbjörn Styring talade vid invigningen av Sala Heby solcellsanläggning. Han höll också i konferensen om Solbränsle som arrangerades i Sigtuna den 1-5 november.
Fakta om konferensen
Källa:Uppsala Universitet

Bränslen som produceras direkt från solenergi, antingen genom naturens fotosyntes eller på helt konstgjord väg, har fått ett nytt samlingsnamn: solbränslen. Den 1-5 november arrangerar Uppsala universitets konsortium för artificiell fotosyntes en internationell konferens som samlar en stor del av världens experter inom området.

För att täcka framtidens energibehov och komma ifrån användningen av fossila bränslen är det nödvändigt att utveckla metoder för att producera bränslen från förnybara energikällor och outtömliga råvaror. Den rikaste energikälla vi har är solenergin. Varje timme träffas jorden av lika mycket energi från solen som världen använder under ett år, men ett problem med solenergin är att den är svår att lagra effektivt. Om solenergin kan omsättas direkt till ett bränsle, som går att lagra, är slaget till stor del vunnet. Ett bränsle gjort direkt från solenergi och vatten kallas för ett "solar fuel" eller solbränsle på svenska. Råvaran är viktig - avsikten är att använda rent vatten som utgångsämne.

Solbränsleforskningen är ett nytt, interdisciplinärt forskningsområde som snabbt har växt fram under de senaste åren i takt med en ökad medvetenhet om växande energibehov och klimatförändringar. Konsortiet för artificiell fotosyntes, som har sin bas vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala, har forskat kring solbränsleframställning sedan 1994. Under de femton år som gått sedan projektet startade har ett rikt och mångfacetterat forskningsprojekt vuxit fram. Sedan 2006 bedriver man denna forskning vid den nybildade institutionen för fotokemi och molekylärvetenskap. Man kombinerar synteskemi med laserspektroskopi, genetisk modifiering av alger, biokemiska studier av växter och ultrasnabb femtokemi. Konsortiet har rönt betydande framgångar med sin målinriktade forskning både nationellt och internationellt.

Det spännande med detta bränsle är att det skulle kunna rädda vår energiförsörjning i framtiden.
Ann Magnusson som är forskare på Uppsala Universitet tror enligt teknik360 att det mycket snart kommer ut något slags solbränsle på marknaden! Det är jättespännande så håll ögon och ögon öppna efter mer information i detta ämne!


MatsRG
Tänk på miljön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar