fredag 1 juni 2012

Solcellsbidrag till sommarstugan

Jag blev uppringd av en tjänsteman från Länsstyrelsen i Dalarna för en tid sedan. Han undrade om jag fortfarande var intresserad av att sätta upp solceller. Det var nämligen så att en av de stora bidragstagarna hade ändrat sig och skulle bara sätta upp en mindre anläggning. Då fanns det pengar kvar till sådana små-sökare som jag:-)
Ja visst sa jag och nu är jag på gång igen med att utvärdera offerter. Planen är att sätta upp 10m2 solpaneler vilket ger 6 stycken som är det jag har plats med på mitt tak i sydväst. Det skall nog bli bra.
Projektet måste vara klart före årskiftet så det gäller att komma till skott snart. Det samma måste gälla för satsningen på smarta elnät i Sverige om vi skall skaffa oss konkurrensfördelar på detta område.

Jag noterade också att förra månadens produktion blev 363 kWh vilket är 2 färre än föregående år. Vädret med avseende på solstrålningen var alltså ganka lika i år jämfört förra året.

MatsRG