lördag 22 augusti 2009

Solceller på Eco now

En rapport från Eco now 2009. På plats fanns Johan Ehrenberg från egen el och representanter från Absolicon på plats. Utanför kunde ett litet vertikalt vindkraftverk från egen El beskådas.
Jag lyssnade på Johan Ehrenbergs kortföredrag om egen El och passade på att fråga vad han trodde om eventuella prissänkningar på solceller.Han tyckte att Ny tekniks skriverier om prisras, inte stämde med verkligheten och bedömde att en mer realistisk sänkning kunde bli ca 5-10 % i konsumentled.
Motivet var att marknaden inte är fullt fungerande. Tyskland och Spanien har en subventionerad marknad med betalning för överskottsel vilket vi inte har här i Sverige.

Det återstår att se om och när mitt bidrag för solceller kommer...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar