fredag 30 september 2011

September månads solelproduktion

September blev ganska klar på slutet vilket förbättrade produktionen lite.
Det blev 171 kWh denna månad och totalt i år är det nu 1879 kWh vilket förmodligen innebär att det blir svårt att komma upp i 2000 kWh.Så här såg september ut på de olika dagarna;Jag önskar er alla en solig oktober :-)

tisdag 20 september 2011

Förlängt solcellstöd i Regeringens budget

Regeringen föreslår förlängt solcellsbidrag i Budgetpropositionen för 2012!
Det kan man läsa i bilagan Utgiftsområde 21: Energi (pdf 578 kB) som anger följande:

" Regeringens överväganden
Det är angeläget att stimulera användning av
energitekniker som är gynnsamma i ett
klimatperspektiv, men som ännu inte är
kommersiellt konkurrenskraftiga i jämförelse
med på marknaden etablerade tekniker. Biogas
och solceller är två tydliga exempel på sådana
tekniker.
Regeringen föreslår i denna proposition att
anslaget tillförs 60 miljoner kronor 2012 och
beräknas till 60 miljoner kronor 2013 för att
förlänga stödet för utökad produktion,
distribution och användning biogas och andra
förnybara gaser.
Regeringen föreslår att 120 000 000 kronor
anvisas under anslaget för 2012. För 2013
beräknas anslaget till 60 000 000 kronor. "

Som synes hanterar man biogas och solceller parallellt men lite pengar till solceller borde det bli.
Det var jättebra och nu ser jag fram emot att få mina ansökningar beviljade:-)


fredag 2 september 2011

Mycket moln i augusti

Det har varit ganska molnigt i augusti här i Uppsala. Månadens elproduktion blev bara 246 kWh vilket var lite mindre än jag hoppats på. Jag har fortfarande en god förhoppning att nå årsmålet vilket är 2000 kWh.

Just nu har jag något strul med webservern som skall visa mätvärden så de syns inte. Däremot fungerar växelriktaren som den ska vilket är bra :-)

Glöm inte årsmötet på tisdag i Solel i Sala heby ni som kan komma. Jag har tyvärr inte möjlighet själv eftersom jag har uppdrag alldeles för långt bort.

Jag önskar er alla en solig september!

MatsRG