måndag 2 november 2009

Ändra den föreslagna lagen om nettomätning av el

Följande insändare har jag i dag skickat in till UNT:

Ändra den föreslagna lagen om nettomätning av el

Jag heter Mats Andersson och planerar att producera min egen el. Jag vet att många fler vill göra det.
Därför begär jag att regeringen inför lagstadgad rätt till nettomätning snarast och snabbt ändrar det lagförslag man just tagit fram.
Nettomätning är det enklaste sättet att låta privatpersoner få ersättning för den extra el man gör en solig dag eller när det blåser som mest.
En lag om nettomätning kostar inte staten något men den ger egen els producenten en rättighet gentemot de monopolföretag som äger elnätet där man bor. Annars är man som elabonnent helt i händerna på elnätsbolagens goda vilja.
Utan nettomätning försvårar regeringen utvecklingen av egen el och alternativ småskalig elproduktion.
Jag är också förvånad över förslaget om att jag - om jag levererar några kWh mer än jag konsumerar under ett år - ska behandlas som stor elproducent och betala årsavgift enligt samma taxa som en stor elproducent. Jag skänker gärna bort mitt nettoöverskott, men vill slippa straffavgift för att jag gör lite extra el åt alla andra.
Jag hoppas ni lyssnar på är egen utredare Lennart Söder och de små elnätsbolagen runtom i landet och agerar snabbt för en ny lag med rätt till nettomätning.
Jag gör min egen el för att göra en insats i klimatfrågan.
Jag ber er att inte försvåra det arbetet.

Mvh

Mats Andersson

Vattenfall elnät fick ett liknande brev.

MatsRG

Tänk på miljön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar