måndag 23 augusti 2010

Sveriges största markbyggda solelanläggning invigd

På torsdagen den 19 augusti invigde landshövding Peter Egardt solelanläggningen i Heby. Den har en max effekt på 78 kilowatt (KWh) att jämföras med solelanläggningen i Sala som invigdes för ungefär ett år sedan som ger 47 KW i maxeffekt.

Den sammanlagda ytan på solpanelerna är 550 m2.

Leverantör är som tidigare nämnts här på bloggen Solarit.

En tredje anläggning planeras och för den behövs fler medlemmar som är villiga att köpa andelar. Kontakta föreningen Solel i Sala Heby för mer information.

Soliga hälsningar,

MatsRG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar