tisdag 20 september 2011

Förlängt solcellstöd i Regeringens budget

Regeringen föreslår förlängt solcellsbidrag i Budgetpropositionen för 2012!
Det kan man läsa i bilagan Utgiftsområde 21: Energi (pdf 578 kB) som anger följande:

" Regeringens överväganden
Det är angeläget att stimulera användning av
energitekniker som är gynnsamma i ett
klimatperspektiv, men som ännu inte är
kommersiellt konkurrenskraftiga i jämförelse
med på marknaden etablerade tekniker. Biogas
och solceller är två tydliga exempel på sådana
tekniker.
Regeringen föreslår i denna proposition att
anslaget tillförs 60 miljoner kronor 2012 och
beräknas till 60 miljoner kronor 2013 för att
förlänga stödet för utökad produktion,
distribution och användning biogas och andra
förnybara gaser.
Regeringen föreslår att 120 000 000 kronor
anvisas under anslaget för 2012. För 2013
beräknas anslaget till 60 000 000 kronor. "

Som synes hanterar man biogas och solceller parallellt men lite pengar till solceller borde det bli.
Det var jättebra och nu ser jag fram emot att få mina ansökningar beviljade:-)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar