söndag 24 oktober 2010

Solkraftsanläggningen är nu drifttagen

Nu är min solkraftanläggning drifttagen. Det var en förväxlad + och - tåt som gjorde att bara en växelriktare fungerade men nu är båda igång.Nu kommer min solel om än i liten skala motverka den globala klimatförsämringen.

Nästa steg är nu att skicka en fakturan till länsstyrelsen för att få solcellsbidraget utbetalt.
Det skall bli kul!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar